Bureau

DE architekten is gestart in 1976 als architektenbureau Draijer en Engelkes. Sinds 1992 is DE architekten gevestigd aan de Dieselweg 1 te Delft. DE architekten is een middelgroot bureau met ruime ervaring in:

  • Woningbouw, vrije sector en sociale woningbouw
  • Renovatie en herbestemming
  • Utiliteitsbouw, waaronder kantoren en bankgebouwen
  • Bedrijfsgebouwen: garages, transport- en distributiecentra
  • Onderzoek en ontwikkeling: haalbaarheidsstudies t.b.v. planontwikkeling in een vroeg stadium en deelname aan de ontwikkeling van nieuwe producten
  • Bijzondere projecten zoals kerkgebouwen, villa’s en golfbaancomplexen
  • Werkzaamheden aan monumenten

DE architekten heeft altijd veel aandacht gehad voor technische uitwerking en detaillering van de projecten. Vanaf 1997 verricht zij onder de naam Detail (detailbv.nl) facilitaire werkzaamheden voor werken waarvan zij zelf geen architect is.

DE kantoor Delft DE architekten