Bureau

DE architekten is gestart in 1976 als architektenbureau Draijer en Engelkes. Tussen 1992 en 2019 was DE architekten gevestigd aan de Dieselweg 1 te Delft.
Vanaf 2019 is DE architekten gevestigd in Epe.

DE architekten is een bureau met ruime ervaring in:

  • Woningbouw, vrije sector en sociale woningbouw
  • Renovatie en herbestemming
  • Utiliteitsbouw, waaronder kantoren en bankgebouwen
  • Bedrijfsgebouwen: garages, transport- en distributiecentra
  • Onderzoek en ontwikkeling: haalbaarheidsstudies t.b.v. planontwikkeling in een vroeg stadium en deelname aan de ontwikkeling van nieuwe producten
  • Bijzondere projecten zoals kerkgebouwen, villa’s en golfbaancomplexen
  • Werkzaamheden aan monumenten