Pax Christi

  • Pax Christi Rotterdam DE architekten
  • Pax Christi Rotterdam DE architekten

Het kerkgebouw aan de Mathenesserdijk, gebouwd in de jaren vijftig, was onbeheerbaar geworden door de hoge energie- en onderhoudskosten. Men besloot het gebouw te slopen. Voor de vervangende nieuwbouw kwam een perceel beschikbaar aan het zuideinde van de Mathenesserdijk.

Als uitgangspunt gold een herkenbaar kerkgebouw neer te zetten. In de ontwerpopgave zat een aantal harde randvoorwaarden, die in eerste instantie tegenstrijdig leken met wat wenselijk was vanuit het programma van eisen. Zo was stedenbouwkundig bepaald dat het gebouw aan de straatzijde minimaal 10 m hoog moest zijn. Uiteindelijk is daar de sprekende kapvorm uit voortgekomen, die vanaf de straatgevel afloopt naar de tuinzijde.

Omwille van de rust is de straatgevel gesloten gehouden. Deze hoge, gemetselde schijf is op een aantal plaatsen geperforeerd met kleine, vierkante openingen. De tuingevel is geheel van glas. Om direct zonlicht en inkijk van omliggende woningen te vermijden, heeft de kap een fors overstek gekregen. Zo ontstaat tevens een zone langs de tuingevel die een overgang vormt tussen binnen en buiten, refererend aan de rondgang in oude kloosters.

Door de lage goot aan de tuinzijde is de schaal en sfeer totaal verschillend van de straatzijde. De tuin is een besloten buitenruimte, met het karakter van een stadsbinnentuin.

Karakteristiek voor de kerkzaal zijn de spantconstructies die de kap met houten gordingen dragen. De spanten zijn gelamineerde houten liggers, gedragen door stalen kolommen, die ook de ruimte verdelen. De stabiliteit in dwarsrichting wordt verkregen door de momentvaste verbinding tussen liggers en kolommen. De hoge gemetselde straatgevel wordt door middel van koppelstaven verbonden aan de spanten.

Door het parochiebestuur is een fonds gecreëerd voor glas-in-loodramen. Beeldend kunstenaar Carel Bruens maakte het ontwerp voor het glas-in-lood dat de gehele lage kerkzaalgevel beslaat.