Woonzorgcentrum Siloam

  • Siloam Hoogvliet DE architekten
  • Siloam Hoogvliet DE architekten

Renovatie van een seniorenflat in Hoogvliet. Het project bevat het creëren van levensloopbestendige woningen (één- tot vierkamerwoningen), scheiding van woon- en zorgfunctie, rolstoeltoegankelijk maken van woningen en het creëren van een zorgcentrum en dagopvang.